Bijdragen Wikipedia vanaf VU-netwerk

Onlangs was de wikiscanner in het nieuws met betrekking tot het anoniem aanpassen van wikipediapagina’s door o.a. leden van het koninklijk huis.

Michael Stevenson heeft deze zelfde wikiscanner ingezet om anonieme bijdragen vanaf universiteitsnetwerken te inventariseren en met elkaar te vergelijken. Op het blog Masters of Media doet hij hiervan verslag.

Tagcloud met wikipediapagina’s met bijdragen en aanpassingen vanaf de VU-campus

Overzicht van bijdragen en aanpassingen van alle Nederlandse universiteiten

Leave a Reply